Medlemmer

Forspringet

Adresse Hammervej 60
4700 Næstved
Telefon 26 53 62 39
Branche Rekruttering
Hjemmeside https://forspringet.dk/
Kontaktperson Susanne Kunding
Titel Ejer
Mobil 26 53 62 39
E-mail susanne@forspringet.dk

Virksomhedspræsentation


Overordnet arbejder jeg indenfor beskæftigelsesområdet, med at få folk i arbejder eller fastholde folk på deres arbejdsplads. Min virksomhed Forspringet, arbejder med projektkoordination og opkvalificering hele vejen rundt.

Jeg udvikler og gennemfører arbejdsmarkedsrettede projekter i samarbejde med fagskoler, kommuner, A-kasser eller brancheforeninger i forhold til;

Udsatte borgere
- borgere der har fysiske/psykiske skavanker
- borgere med sproglige/digitale barrierer
- borgere med sociale problemstillinger
- borgere med uddannelsesmæssige udfordringer
- borgere der har brug for forløb indenfor selvværd, sårbarhed, stress og konflikthåndtering

Nyledige
- der gerne vil hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor trænger til målrettet hjælp med CV, ansøgninger, netværk og lign.
- har brug for nogle samtaler indenfor selvværd, sårbarhed, stress og konflikthåndtering

Ansatte i virksomheder der trænger til et brush-up på;
- det skriftsproglige område
- digitalt
- elementært engelsk
- har brug for nogle samtaler indenfor selvværd, sårbarhed, stress og konflikthåndtering

Min stærke side er den relationsorienterede tilgang, hvor jeg kommer hele vejen rundt om den enkeltes stærke og svage sider, potentialer og problemstillinger af både faglig, mental og social karakter, for derved at rykke folk tættere eller ud på arbejdsmarkedet eller forblive i deres stilling og finde permanente løsninger.

Jeg primære målgruppe er voksne i alle aldre, men det kan også være med børn og unge, da jeg er uddannet folkeskolelærer og tidligere har arbejdet med børn og unge i både almindelige og specialklasser.

Det sker i samarbejde med kommunale instanser, A-kasser, brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner samt den enkelte borger via forskellige redskaber og metoder af coachende, sproglig og terapeutisk karakter, hvor der arbejdes grundlæggende med identitet i forhold til arbejdsmarkedet, arbejdskultur, selvværd, stress-håndtering og mestrings-strategier.

Hvis du tror, at vi evt. kunne bruge hinanden i en form for samarbejde eller videndeling, eller hvis du vil høre mere om hvad jeg laver og kan tilbyde, så kontakt mig endelig.